FÖRSÄKRINGSBOLAGENS RIKTLINJER GÄLLANDE PROVISIONER OCH ERSÄTTNINGSSYSTEM

Avgiftsnivåer och strukturer varierar något mellan de olika försäkringsgivarna samt från tid till annan. Ett annat vanligt förekommande betalningssätt är ren arvodering.
De olika försäkringsbolagens provisionsbestämmelser finner du nedan.

FÖRSÄKRINGSBOLAG:

  • Danica
  • Euro Accident
  • Folksam
  • Länsförsäkringar
  • Movestic
  • SEB
  • Skandia
  • SPP

För ersättningsregler för följande bolag kontakta din rådgivare:

Avanza, Brummer & Partner Life, Dkv, Fondmarknaden, If, Nordnet, Seb Life,
Trygg-Hansa, Ålands Försäkringar, Moderna Försäkringar, Brookfield underwriting, AIG,
Zurich, Nordeuropa, ERV, Gouda, Dina Försäkringar, Bliwa