DISCLAIMER

SVENSKA

Vi ber dig lägga märke till att detta meddelande (samt bilagor) kan innehålla information som är konfidentiell och är därmed endast avsedd för adressaten. Om du felaktigt blivit mottagare av detta meddelande, ber vi dig informera avsändaren om felet genom att använda svarfunktionen.
Vi ber dig också att radera e-postmeddelandet utan att skicka det vidare eller kopiera det. Trots att vi intygar att e-postmeddelandet och eventuella bilagor inte innehåller virus och andra fel som kan påverka datorn eller IT-systemet där det mottages och läses, öppnas det på mottagarens eget ansvar. Vi tar inte på oss något ansvar för förlust eller skada, som har uppstått i samband med att e-postmeddelandet mottagits och använts.

Engelska

Please note that this e-mail message (and all attachments) may contain confidential information and this is only intended for the addressee. If you have received this message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing or retaining any copies of it.
Although we believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of this message.