FÖRETAG PENSION CONSULTING - ERSÄTTNINGSSYSTEM

Det finns idag ett flertal olika ersättningssystem på marknaden att välja på.
De vanligaste är:

  • Rent provisionsavtal enligt traditionell modell
  • Rak provision
  • Arvodesbaserade tjänster
  • Returprovisionslösning sk klientmedelskonto

Vi kan arbeta med samtliga modeller beroende på vad kunden önskar eller hur pensionsplanens utformning ser ut. Vissa modeller passar vissa företag bättre än andra. Utgångspunkten för val av modell är vanligtvis storleken på företaget, total pensionspremie och genomsnittlig pensionspremie.
Större företag väljer vanligtvis upphandlade pensionsplaner i någon form där rådgivningstjänster och service vanligtvis ersätts antingen med en överenskommen provision eller genom arvode.

Utöver ovanstående helkundsuppdrag arbetar vi frekvent med mer avgränsade konsultuppdrag. Ersättningen baseras då på ett timarvode som antingen kan vara löpande eller ett fast arvode beroende på kundens önskemål.