FÖRETAG PENSION CONSULTING - INFORMATION

För flertalet som har olika former av pensionsförmåner vet vi att pensioner upplevs som svåra att förstå och att det är krångligt att få en uppfattning om vilka förmåner man har från olika håll. Många anställda har även en ganska svag bild av vad företaget faktiskt betalar för olika förmåner, utöver lön. Genom olika informationsverktyg kan vi dels ge de anställda en möjlighet att på ett enkelt sätt se vilka pensions- och försäkringsförmåner man erhåller genom sin anställning och dels hjälpa företaget att förtydliga omfattningen på de förmåner man faktiskt betalar för de anställda.

Informationsportal

Vi har utvecklat ett verktyg som på ett enkelt sätt kan implementeras i företagets intranät– ”brandat” om man önskar– som är tillgängligt för hela personalen. I denna portal finns all övergripande information om samtliga försäkringsförmåner och försäkringsskydd som är tillgängliga för personalen. Det finns även råd och instruktioner om vad man som anställd gör vid t.ex. sjukdom, olycksfall m.m. Detta ger ett bra stöd till personalavdelningen och sparar pengar och tid.

Pensionsportal

För att anställda skall kunna få en begriplig sammanfattning av sina pensioner och försäkringsskydd, som dessutom är lättillgänglig, har vi som standard en pensionsportal på webb som varje anställd erhåller ett personligt lösenord till. Här framgår tydligt pensionsförmåner, pensionskapital, efterlevandeskydd m.m. för individen. Den anställde kan även göra olika simuleringar utifrån de antaganden om avkastning, inflation, utbetalningstid m.m. som man vill använda. Det går även att simulera extrainbetalningar, bonusavsättningar m.m.