Välkommen till KNEX Företagshjälpen i samarbete med Tydliga

Det finns en stor mängd information om alla de stödåtgärder och stimulanser samt olika regler som införts i spåren av Coronaviruset. Vi vill med vårt verktyg underlätta för er företagare att få en stor del av informationen samlad på ett och samma ställe samt anpassa den utifrån er situation.
Genom att klicka på länken kommer man till företagshjälpen, där man svarar på ett antal frågor. Därefter skickas ett mail med anpassad information till e-postadressen som angivits. Vi skickar ut uppdateringar på mail om det sker förändringar eller tillkommer nya regler, lättnader eller stimulanser. Det kommer även att erbjudas extra hjälp för den som behöver fördjupad information i form av webinarier eller i form av konsultation av experter.