LICENS

Samtliga rådgivare hos Benefit Provider Sweden AB är licenserade hos Insuresec.

Om Insuresec

Insuresecs förmedlarregister är till för dig som vill känna dig trygg i ditt val av försäkringsförmedlare. Registret består av förmedlare över hela landet som lovat att följa god sed och möjliggör för dig att kontrollera om den förmedlare du väljer att anlita är licensierad. En licensierad försäkringsförmedlare har bevisat aktuell kunskap inom sitt område och kan därför bistå med vägledning så att du kan göra välgrundade val och säkra investeringar.