FÖRETAG RISK CONSULTING - RÅDGIVNING FÖRETAG

Några av våra försäkringsområden:
Verksamheten - Tjänstereseförsäkring - Ansvarsförsäkring - Utlandsanställda - Fordonsförsäkring
- Transportförsäkring - Kreditförsäkring - Vd-Styrelseförsäkring

Vår filosofi

Ett uppdrag ska aldrig tas för givet eftersom vi vet att ett förtroende är något som vi måste förtjäna. Vårt starka engagemang, vår kunskap och tillgänglighet ska bidra till att våra kunders verksamhet ska fungera så störningsfritt som möjligt.

Kundteam

Vi utser ett särskilt anpassat kundteam åt varje kund. Storleken på teamet beror på hur stor kunden är och omfattningen av uppdraget. Teamet består av rätt sammansättning av expertis både från oss och vid behov externa konsulter och samarbetspartners.

Försäkringsgivarna

När det gäller vår relation med försäkringsgivare i Sverige såväl som
internationellt är vi mycket noga med att:

Agera med integritet i våra kontakter med försäkringsgivare
Förse försäkringsgivare med riskinformation som är korrekt, relevant och underlättar riskbedömningsprocessen
Skapa förtroende genom att se långsiktigt på förhållandet kund/ försäkringsgivare
Ha kunskap om försäkringsgivarnas intresse och preferenser
Kontinuerligt följa upp kvaliteten på försäkringsgivarnas service genom att ge objektiv återkoppling

Varför ska man inte köpa försäkringen direkt från försäkringsbolaget?

Till skillnad från försäkringsbolagens säljare har vi kunskap om hela marknaden och alla försäkringsbolags produkter. När vi konkurrensutsätter försäkringsgivarna och lyfter fram försäkringarnas olika fördelar och nackdelar garanteras ni marknadens bästa villkor genom vårt oberoende.
Inte heller blir premien en krona dyrare. Tvärtom är vi som ”storköpare” specialiserade på att få ner premiekostnaden.
Det är en missuppfattning som många tror att vi är ett fördyrande mellanled. Vi är faktiskt någon som spar kostnader och förser er med vår specialistkompetens inom försäkring och skador.
Oavsett om ert behov handlar om att försäkra din byggnad mot brand, din verksamhet mot avbrott eller att täcka komplicerade ansvarsrisker i USA eller för den delen sy ihop er koncerns globala försäkringsprogram har vi lösningarna för er.

"Genom vår kompetens avlastar vi er och ni kan fokusera på det ni är bäst på."

Några av de segment som vi jobbar inom:

Fastighet

Med vår långa erfarenhet som grund har vi möjlighet att handla upp den mest kostnadseffektiva försäkringslösningen samtidigt som vi inte ”tummar” på kvalitén. Vi kan också se till att utnyttja försäkringen på bästa möjliga sätt i samband med skada. Våra kunder finns bland medelstora rikstäckande fastighetsbolag.

Entreprenad

Inom området entreprenad har vi bred kunskap om branschens försäkringskrav, leveransvillkor och lagstiftning. Det gäller alltifrån arkitekter, projektledare och konsulter via byggföretag, elektriker, målerier till fastighetsförvaltare och fastighetsägare. Vi kan verksamheten i hela kedjan.

IT

Varje IT-bolags försäkringsbehov är unikt. Därför måste de frågor som är relevanta i det enskilda fallet lyftas fram och förklaras. Oavsett om det gäller konsultansvarsförsäkring, ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada, utökat skydd för omhändertagen egendom eller förmögenhetsbrott och dataintrång, biträder vi våra kunder i dessa frågor. Vi kan anpassa försäkringsomfattningen, utöka villkor och ändra försäkringslösningen efter ert behov.

Kontraktsgaranti

En kontraktsgaranti är, som namnet säger, en garanti för kontraktsenliga förpliktelser. Den kan utgöra säkerhet för en entreprenörs eller leverantörs åtaganden enligt ingånget avtal och avser vanligen rätta fullgörandet av en entreprenad eller leverans, garantitidsansvaret eller återbetalningsskyldigheten av ett erhållet förskott.

Kontraktsgaranti är en i vårt näringsliv vanlig garantiform och den utfärdas gentemot såväl svenska som utländska förmånstagare.
En kontraktsgaranti innebär att Försäkringsbolaget som garantigivare säkerställer att en entreprenör eller leverantör fullgör sina förpliktelser mot en beställare/ förmånstagare.

Garantin utfärdas vanligen som proprieborgen (såsom för egen skuld), vilket innebär att en förmånstagare får en säkerhet som är accessorisk till det underliggande kontraktet.

Det finns således inga försäkringsvillkor som begränsar garantins giltighet utan garantin är fullt likvärdig med garanti från svensk bank.

En garanti skall alltså inte förväxlas med de försäkringslösningar som på senare år lanserats på marknaden.