REKLAMATION


Om du som kund vill framföra klagomål rörande förmedlingen gäller följande förfarande och handläggningstid.

Vid klagomål ska kunden i första hand vända sig till klagomålsansvarig hos försäkringsförmedlaren på telefon, kontakt via e-post eller per brev. Handläggningstiden är normalt en till två veckor. Du som är konsument kan även få hjälp hos Konsumenternas Försäkringsbyrå eller vid den kommunala konsumentrådgivningen.

Om tvist uppstår, ska denna prövas av:
– Allmänna reklamationsnämnden
– Allmän domstol

Ansvarsförsäkring

Benefit Provider Sweden AB har en ansvarsförsäkring för försäkringsförmedling.
Försäkringen är tecknad i Argo Global SE via Nordeuropa Försäkring.
Adress: Box 56044, Karlavägen 53, 102 17 Stockholm, Telefon: 08-664 51 00. Mail: info@nordeuropa.se . www.nordeuropa.se
Drabbas du av skada eller ekonomisk förlust och anser att Benefit Provider Sweden AB agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot försäkringsbolaget. Om du vill göra anspråk på skadestånd skall Benefit Provider Sweden AB underrättas om det inom skälig tid efter det att du märkt eller bort märka att en skada uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada är EUR 1.250.618 maximalt EUR 2.501.236 för försäkringsperioden.

Kontakta din förmedlare för mer information.