FÖRETAG RISK CONSULTING - RISK MANAGEMENT

I dagens mer komplicerade värld blir ert företag exponerat mot allt fler risker – både direkta och indirekta sådana. Vårt fokus bygger på att vi alltid försöker hjälpa våra kunder att identifiera de olika riskslagen samt utvärdera vilka risker som företaget bör köpa ett skydd mot eller vilka risker företaget kan hantera med egen kapacitet. Vi lägger därför också en hel del arbete på att hjälpa företagen med sitt interna riskarbete.

Det är ofta lönsamt i och med att sannolikheten för att företaget drabbas av problem minskar. Konsekvensen blir i regel lägre försäkringskostnader då försäkringsbolagen får ett bättre underlag i samband med offertgivning.

Vi har indelat arbetet i 3 steg:

  • Förberedande analys – riskutvärdering
  • Eventuell upphandling eller komplettering av nuvarande försäkringslösning
  • Löpande utvärdering