SAMARBETSPARTNERS

Vi arbetar med de flesta större svenska försäkringsgivarna.

VI är en del av Tydliga

  • Tydliga är en av Sveriges snabbast växande förmedlarorganisationer,
  • Tydliga upphandlar pensionsplaner och försäkringslösningar för våra kunder
  • Tydliga har ca 410 förmedlare och förmedlarassistenter idag, samt närmare 1 Mdkr i omsättning.

 

Magold Fondkommisison