Rikard Larsson

Rikard Larsson

Rikard är ekonomiansvarig hos Capitalis Försäkringsmäklare AB sedan 2004 samt hos Capitalis Tailor 2006.

Rikard är en extern konsult från RFT Ekonomikonsult AB.